Saturday, 24 July 2021

แนะนำกิจกรรมพ่อแม่ลูก ที่ช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเด็กวัย 3-6 ขวบ

เด็กๆ ในช่วงวัย 3-6 ขวบนั้นกำลังเป็นช่วงของการเรียนรู้ เข้าสังคม และเริ่มต้นเข้าสู่การเรียนในระดับอนุบาล ซึ่งการเรียนรู้ของเด็กๆ ในวัยนี้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่การเรียนในโรงเรียนเท่านั้น เพราะแม้แต่การอยู่ที่บ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คุณพ่อคุณแม่เองก็สามารถที่จะหากิจกรรมพ่อแม่ลูกทำร่วมกัน เพื่อเสริมพัฒนาการให้กับลูกเพิ่มขึ้นได้ด้วย โดยการเสริมพัฒนาการดังกล่าวก็ยังช่วยทั้งในด้าน ร่างกาย, อารมณ์, จิตใจ, และสังคมอีกด้วย ลองมาดูกิจกรรมพ่อแม่ลูกที่ช่วยเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กๆ ในวัยเรียนรู้ที่เราคัดมาฝากกันเลย

เล่นกับลูก

1. กิจกรรมสร้างสรรค์ในด้านศิลปะ

เป็นกิจกรรมพ่อแม่ลูกง่ายๆ ที่สามารถทำได้ โดยการให้ลูกนั้นได้สนุกกับการสร้างผลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการปั้นดินน้ำมัน, การวาดภาพระบายสี ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกให้เด็กๆ เลือกการวาดภาพระบายสีได้ตามความเหมาะสม และความชอบเช่นการใช้สีไม้, สีน้ำ หรือการใช้นิ้วมือในการรังสรรค์ภาพวาดระบายสีก็เป็นการเสริมพัฒนาการเช่นเดียวกัน สำหรับกิจกรรมพ่อแม่ลูกนั้นนจะช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์, จิตใจ ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี

เล่นกับลูก

2. กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมกลางแจ้งนั้นโดยทั่วไปแล้วควรเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เล่นกับคุณพ่อคุณแม่และควรจะมาในรูปแบบของการขยับเคลื่อนไหว ออกกำลังกายไปในตัวเช่น การเล่นโยนลูกบอลให้ลงตะกร้า, การใช้ตะเกียบคีบลูกปิงปอง หรือการละเล่นแบบพื้นบ้านของไทยเราเองก็เป็นกิจกรรมพ่อแม่ลูกที่ช่วยเสิรมพัฒนาการได้เช่นเดียวกัน หากบ้านไหนที่สนามทรายก็ให้เด็กๆ เล่นขีดเขียนบนทราย ขุดอุโมงค์หรือก่อปราสาททรายได้ กิจกรรมกลางแจ้งจะช่วยเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจของเด็กได้

 

เล่นกับลูก

3. กิจกรรมที่ช่วยสร้างประสบการณ์

ปิดท้ายกันที่กิจกรรมพ่อแม่ลูกที่ช่วยสร้างพัฒนาการได้ภายในบ้าน โดยกิจกรรมที่ช่วยสร้างประสบการณ์นั้นได้แก่ การจำลองการประกอบอาหาร เช่นการใช้ทัพพีตักข้าวใส่จาน, การกวนแป้งในกระทะ, การใช้จำลองหั่นผักผลไม้ต่างๆ รวมทั้งการล้างผักเพื่อเตรียมประกอบอาหาร หรือจะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านการทดลองวิทยาศาสตร์เช่นการเป่าฟองสบู่, การกรองน้ำให้กลายเป็นน้ำสะอาด หรือการสังเกตสิ่งของที่ลอยน้ำและจมน้ำได้ ซึ่งกิจกรรมพ่อแม่ลูกในด้านเสริมประสบการณ์นี้จะช่วยสร้างพัฒนาการด้านสังคมได้ดีทีเดียว

ทั้งสามกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมพ่อแม่ลูก ที่สามารถนำไปลองให้เด็กๆ ช่วงวัย 3-6 ขวบลองทำกันดูในช่วงวันหยุดหรือช่วงเวลากลับจากโรงเรียนได้ เพราะนอกจากความสนุกที่ได้แล้ว ยังเป็นการสร้างพัฒนาการที่ดีให้เด็กๆ ได้อีกด้วย