Monday, 17 January 2022

5 กิจกรรมเล่นกับลูก เสริมพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กวัยเข้าเรียน

เด็กๆ ในวัยเข้าเรียนอายุระหว่าง 3-6 ขวบนั้น เป็นช่วยวัยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยเสริม กิจกรรมเล่นกับลูก ที่ช่วยในการสร้างพัฒนาการ และเสริมทักษะการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมเล่นกับลูก 5 ขวบ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงวัยที่กำลังโตมากทีเดียว ลองมาดูกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆ ในช่วงวัยนี้กันเลยค่ะ

  1. กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านกีฬา

คุณพ่อคุณแม่สสามารถเสริมสร้างทักษะในด้านการหยิบจับ และการทรงตัวให้กับเด็กได้มากยิ่งขึ้นจากการเล่นกีฬาค่ะ โดยเฉพาะกิจกรรมเล่นกับลูก อย่างกีฬา ฟุตบอล บาสเกตบอล หรือการปั่นจักรยาน เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะทั้งทางด้านกีฬา และพัฒนาการที่สำคัญต่อร่างกายด้วยค่ะ

2. เล่นยืนกระต่ายขาเดียว

คุณพ่อคุณแม่ลองให้เด็กๆ ได้เล่นยืนกระต่ายขาเดียวดูบ้างก็จะดีไม่น้อยเลยค่ะ เช่นให้ลูกได้ลองทำการบืนกระต่ายขาเดียวให้นานทีสุด โดยการจับเวลาในแต่ละวัน หรือจะใช้เพื่อเป็นวิธีในการฝึกสร้างสมาธิก็ได้นะคะ เพราะกิจกรรมเล่นกับลูก โดยการยืนกระต่ายขาเดียวนั้น เด็กจะได้ฝึกทั้งการทรงตัว และฝึกสมาธิไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

3. ฝึกเด็กให้ได้ปีนป่าย

มีผลวิจัยในต่างประเทศพบว่า การให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมที่เดี่ยวกับการปีนป่ายนั้น จะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็น กิจกรรมเล่นกับลูก 5 ขวบ เท่านั้น แต่ในเด็กๆ ที่อยู่ในช่วงวัยที่สามารถปีนป่ายได้แล้ว ก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะ เพราะนอกจากได้สร้างทักษะทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกายแล้ว ยังเป็นการฝึกสมองให้ทำงานสอดคล้องกันกับอวัยวะส่วนอื่นอีกด้วยค่ะ

4. การต่อจิ๊กซอว์

ลองให้เด็กๆ ได้สนุกกับการเล่นตัวต่อจิ๊กซอว์ดูบ้างในช่วงวันหยุด เพราะกิจกรรมเล่นกับลูก อย่างการต่อจิ๊กซอว์กันนั้น จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว และก็เป็นการเสริมสร้างทักษะที่ดีต่อประสาทตา ฝึกการสังเกต และใช้สมาธิได้อย่างเต็มที่ เด็กๆ จะอยู่นิ่งขึ้นในระหว่างการต่อจิ๊กซอว์ให้เสร็จสมบูรณ์

5. กิจกรรมช่วยควบคุมจังหวะ

สำหรับเด็กๆ ในวัย 5 ขวบนั้น เริ่มที่จะรับรู้การจับจังหวะต่างๆ ได้มากขึ้น คุณพ่อคุณแม่สามารถหากิจกรรมเล่นกับลูก 5 ขวบ อย่างการเต้นเข้าจังหวะ หรือการเคลื่อนไหวร่างกายให้มีจังหวะมากขึ้น เช่น การยืนยืดตัวให้สุด และค่อยๆ ทำตัวให้เตี้ยลง จนเตี้ยลงสุด หรือการออกเสียงจากเสียงดังไปเสียงเบา ก็เป็นการฝึกทักษะในการควบคุมจังหวะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ลองให้ความสำคัญกับการเล่นกับลูก มากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับเด็กๆ ที่กำลังโตนั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่จะซึมซับ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ