Wednesday, 23 September 2020

ฝึกลูกให้ถือขวดนมเอง กิจกรรมวันหยุดกับลูกน้อยวัย 0-1 ขวบ

ในช่วงวัย 0-1 ปีนั้นเด็กๆ จะยังคงอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นสังเกตและจดจำเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้น โดยในช่วงวัยนี้จะยังคงเป็นช่วงที่หนูน้อยยังต้องการการดื่มนมอยู่ไม่ว่าจะเป็นนมแม่หรือนมผงก็ตาม โดยการให้นมลูกนั้นในช่วงวัย 0-3 เดือนอาจจะเริ่มจากการให้นมจากเต้านมของคุณแม่ได้ แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่ 4 เดือนขึ้นไปแล้ว เด็กบางคนจะเริ่มมีพัฒนาการในการหยิบจับสิ่งของมากขึ้น ซึ่งในวัยนี้เองที่สามารถจะให้เด็กๆ ฝึกถือขวดนมด้วยตัวเองได้

ฝึกจับขวดนม

กิจกรรมวันหยุดกับลูกนั้นนอกจากการเล่นกับลูกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการแล้ว การให้เด็กฝึกจับขวดนมเองก็ยังช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆ ได้ด้วย โดยจะเป็นการสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็กได้ แม้ว่าลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่จะยังไม่สามารถหยิบจับขวดนมได้ในวัย 4-7 เดือนก็ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลก เพราะเด็กๆ บางคนก็เริ่มที่จะถือขวดนมเองได้เมื่อเข้าสู่วัย 10 เดือน อย่างไรก็ตามเด็กๆ ในวัย 0-1 ปี นั้นจะมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนมือ คอและศรีษาะ การเสริมสร้างพัฒนาการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการฝึกถือขวดนม จึงเป็นกิจกรรมวันหยุดกับลูกที่สมควรจะให้เด็กๆ ได้ลองทำเป็นอย่างยิ่ง

ฝึกจับขวดนม

แม้ว่าการฝึกให้ลูกถือขวดนมด้วยตัวเองจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ตาม แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ควรปล่อยให้ลูกน้อยกินนมตามลำพัง ทางที่ดีควรที่จะอุ้มหรือให้เด็กอยู่ในอ้อมแขนของคุณแม่ก่อนจะดีที่สุด เพราะเด็กในวัยนี้จะยังคงต้องการความอบอุ่นและสัมผัสจากคุณแม่อยู่ตลอดเวลา การทำกิจกรรมวันหยุดกับลูกด้วยการให้ฝึกถือขวดนมด้วยตัวเองนั้น มีสิ่งที่อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่อีกสิ่งหนึ่งนั้นก็คือขณะที่อุ้มเด็กเพื่อให้จับขวดนมเองนั้นควรจะนั่งบนเก้าอี้สูงๆ ที่สามารถนั่งพิงหลังได้ในท่าทางที่สบายเพื่อให้ลูกได้ทานนมจากขวดในท่าที่ถนัดด้วย แล้วก็อย่าปล่อยให้เด็กหลับคาขวดนม เพราะอาจจะทำให้เกิดฟันผุ หรือการติดเชื้อในหูได้นั่นเอง

การฝึกให้เด็กเริ่มต้นจับขวดนมด้วยตัวเองในขณะกินนมนั้นจะช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีของการหยิบจับสิ่งของ และการรับรู้ได้ถึงการสัมผัส เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ที่ให้เด็กได้อิ่มและรับสารอาหารจากนมแถมยังได้พัฒนากล้ามเนื้อไปในตัวอีกด้วย