Sunday, 26 September 2021

ประโยชน์ของกิจกรรมเล่นกับลูกจากรูประบายสี

กิจกรรมเล่นกับลูกอย่างการวาดรูประบายสีนั้น เป็นกิจกรรมที่แม้ว่าจะใช้เวลาไปกับการอยู่เฉยๆ สงบนิ่งเพื่อให้ได้รูประบายสีก็ตาม แต่กิจกรรมนี้กลับมีประโยชน์อยู่หลายประการเลยค่ะ ซึ่งการวาดรูประบายสีนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกใช้เป็น กิจกรรมเล่นกับลูกในช่วงเวลาระหว่างวัน อย่างตอนกลางวันที่แดดร้อนจัดก็ได้ค่ะ ลองมาดูประโยชน์ของกิจกรรมเล่นกับลูก จากรูประบายสีกันค่ะ

  1. พัฒนากล้ามเนื้อ

กิจกรรมเล่นกับลูกอย่างการวาดรูประบายสีนั้น เด็กจะต้องใช้ข้อมือและนิ้ว ในการหยิบจับอุปกรณ์ในการวาดรูประบายสี ซึ่งในส่วนนี้ ทำให้เด็กๆ ได้ฝีกการใช้กล้ามเนื้อที่บริเวณนั้นๆ เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงไปในตัวค่ะ เด็กก็ใช้มือหยิบจับสิ่งของต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ

2. กระตุ้นการทำงานในเซลล์สมอง

เด็กๆ ในวัยอนุบาลนั้น ถือเป็นช่วงวัยที่กำลังหัดคิด วิเคราะห์ และแยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวค่ะ การให้เด็กได้วาดรูประบายสี ก็เป็นการช่วยให้เด็ก ได้ใช้เซลล์สมองมายิ่งขึ้น เพราะต้องทำการสังเกตว่าสิ่งที่วาดต้องใช้สีอย่างไร หรือมีรูปทรงแบบไหน การคิดวิเคราะห์อยู่เป็นประจำนั้นช่วยกระตุ้น การทำงานของเซลล์สมองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

3. ฝึกสมาธิ

การที่เด็กได้ทำกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาจดจ่อนานๆ ก็ถือเป็นการฝึกสมาธิได้ดีทีเดียวเลยค่ะ ยิ่งในเด็กที่มีความเสี่ยงต่อโณคสมาธิสั้น การให้เด็กได้รูประบายสี ก็ยิ่งช่วยฝึกสมาธิ ทำให้เด็กอยู่นิ่งได้มากขึ้นค่ะ

4. ช่วยให้เด็กมีสภาวะทางอารมณ์ที่ดี

การให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาอยู่กับงานศิลปะนั้น จะทำให้เด็กมีความรู้สึกผ่อนคลาย และไม่มีความกังวลค่ะ ยิ่งในเด็กที่มักจะอารมณ์ร้อน ที่ใจร้อน คุณพ่อคุณแม่สามารถให้ลูกได้ใช้เวลากับศิลปะ เพื่อช่วยลดความเครียด และใจเย็นได้ค่ะ เพราะเด็กจะใช้เวลาอยู่กับการวาดเพื่อให้ได้ รูประบายสีที่สวยงาม รวมทั้งรู้จักควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น

5. ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวมากขึ้น

กิจกรรมเล่นกับลูกอย่างกรวาดรูประบายสี ทำให้เด็กได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น เพราะคุณพ่อคุณแม่จะคอยสอนและแนะนำเด็กๆ ในการทำงานศิลปะ ตั้งแต่การวาดรูปและการลงสี แถมบางครั้งเด็กก็ยังอยากให้ คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบให้ด้วยเลยค่า

การให้เด็กได้สนุกกับงานศิลปะอย่าง กิจกรรมเล่นกับลูกจากรูประบายสีนั้น ไม่เพียงแค่ให้ประโยชน์ทั้ง 5 ข้อที่เรายกตัวอย่างมาเท่านั้นนะคะ เพราะบางครั้ง ศิลปะก็อาจกลายเป็นสิ่งที่เด็กชอบ และนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้กลับมาด้วยค่ะ